Kabul Edilen ve Kongre Özet Kitapçığında Yayınlanan Bildiriler

 

SÖZEL BİLDİRİLER

S01 – Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Raporlarının Değerlendirilmesi
Yasemin Balcı, Ümit Ünüvar Göçeoğlu, Gülsüm Kadı

S02 – Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nda Düzenlenen Maluliyet Raporlarının Retrospektif Değerlendirmesi
Ayşe Kurtuluş Dereli, Volkan Zeybek, Meliz Kurşun, Kemalettin Acar

S03 – Maluliyet Olgularında Otomatik ve Balthazard Hesaplama Tablosu Kullanarak Manüel Balthazard Formülü Hesaplamalarının Ortaya Çıkardığı İkilemler
Burak Taştekin, Ramazan Akçan, Abdurrahman İsak, Mehmet Cavlak, Aysun Balseven Odabaşı, Ali Rıza Tümer

S04 – Psödoartroz Gelişmiş Femur Kırıklarında Kalıcı Maluliyet Değerlendirmesinde Yaşanan Zorluklar: Beş Olgu Sunumu
Birgül Tüzün, Cüneyt Destan Cenger, Ahmet Metin Üstün, Nevzat Alkan

S05 – Maluliyet Oranlarının Standardizasyonu İçin Kullanılan Liste/Cetvellerin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi ve Yönetmeliklerde Yaklaşım Farklılıkları
Mustafa Uzun

S06 – Maluliyet Tazminatı Hesabında Aktüeryal Varsayımlar Üzerine İnceleme
Funda Kul

S07 – Çocuklarda Trafik Kazası Nedeniyle Oluşan Maluliyet ve Etki Eden Faktörler
Selçuk Yazıcı, Muhammet Can

S08 – Trafik Kazası Mağdurlarında Sekel Ruhsal Travma Bulgularının İncelenmesi
Eda Kürkçü Erdem, Elif Demet Karanfil, Emin Biçen, Neşe Direk Tecirli, Seda Dönmez, İsmail Özgür Can

S09 – Trafik Kazalarına Bağlı Maluliyet Raporlarının Değerlendirilmesi
Abdullah Çınar, Ende Varlık, İbrahim Eray Çakı, Abdi Özaslan, Gökhan Oral

S10 – MALULİYET BİLİRKİŞİ RAPORLARINDAN BEKLENEN FAYDALAR
Mahmut Yavaşi

S11 – Maluliyet Değerlendirmelerinde Beklenmedik Bir Tanı: Nörojenik Heterotopik Ossifikasyon
Halit Canberk Aydogan, Abdurrahman İsak, Ramazan Akçan, Mehmet Cavlak, Aysun Balseven Odabaşı, Ali Rıza Tümer

S12 – Trafik Kazası Yaralanması Olgularında Maluliyet Oranı Tespitinde Kurumlar Arası Farklılıklar
Cüneyt Destan Cenger, Birgül Tüzün, Selin Selek, Nevzat Alkan, Nadir Arıcan

S13 – Maluliyet Raporlarında Muayenenin Önemi: Olgu Sunumu
Turgay Börk, Abdurrahim Türkoğlu

S14 – Maluliyet Değerlendirmelerinde Denetime Elverişli Olmayan Engelli Sağlık Kurulu Raporu Sorunu: Bir Olgu Sunumu
Abdurrahman İsak, Ramazan Akçan, Halit Canberk Aydogan, Mehmet Cavlak, Aysun Balseven Odabaşı, Ali Rıza Tümer

S15 – Sürekli Bakıma Muhtaç Hastaların Değerlendirmesi
Fatma Tuğba Ateş , Halit Canberk Aydogan, Aysun Balseven Odabaşı, Mehmet Cavlak, Ramazan Akçan, Ali Rıza Tümer

drawing_pen

POSTER BİLDİRİLER

P01 – İşitme Kaybının Eşlik Ettiği Temporal Kemik Kırıklı Olan Vakaların Maluliyet Açısından Değerlendirilmesi
Ebru Yolaçan, Hilal Tokgöz, Yaşar Bilge

P02 – Bir Osteomiyelit Vakası Üzerinden Maluliyet ve Özür Oranları Cetvellerinin İncelenmesi
İbrahim Ortanca, Enes Kerman, Gizem Muratoğlu, Adnan Çelikel

P03 – Adli Tıp Açısından Trafik Kazasına Bağlı Olarak Meydana Gelen Yaralanmalar Sonucu Oluşan Özürlülüklerde Maluliyet Hesaplanması
Rıza Yılmaz, Samet Kıyak, Emin Domaç, Mesut Yapar, Hasan Budak

P04 – Hastane Bilgi Yönetim Sisteminin Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Kurul Raporlarında Kullanımı: Üniversite Hastanesi Deneyimi
Cemil Çelik, İsmail Özgür Can, Hakkı Karaman, Erdem Özkara, Yücel ARISOY

P05 – Trafik Kazası Mağdurlarında Üst Ekstremite Sekellerinde Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Ve Engellilik Oranlarının Değerlendirilmesi
Gizem Gençoğlu, İsmail Özgür Can, Ramazan Kızıl, Mehmet Erduran, Erdem Özkara

P06 – Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’na, Trafik Kazasına Bağlı Maluliyet Oranlarının Tespiti Amacı ile Başvuran Olguların Değerlendirilmesi
Zekiye Gözde Kara, İsmail Kılıç, Sıla Yazkan Hıra, Seray İlsu Demiray Şahan, Taner Akar, Birol Demirel

P07 – Trafik Kazalarına Bağlı Yaralanmalarda Bedensel Zararların Tazmini ve Maluliyet Değerlendirmelerinde Talep Karmaşası
Abdurrahman İsak, Ramazan Akçan, Berat Bayraktar, Mehmet Cavlak, Aysun Balseven Odabaşı, Ali Rıza Tümer

P08 – Hafif Pelvik Deformite; Ne Kadar Hafif?
Ayşe Derya Kaynak, Ramazan Akçan, Halit Canberk Aydogan, Mehmet Cavlak, Aysun Balseven Odabaşı, Ali Rıza Tümer

P09 – Atlanan Tanı Radikülit
Berat Bayraktar, Aykut Lale, Abdurrahman İsak, Ramazan Akçan, Mehmet Cavlak, Aysun Balseven Odabaşı, Ali Rıza Tümer

P10 – Trafik Kazalarına Bağlı Üst Servikal Vertebra Kırıklarının Değerlendirilmesi
Burak Taştekin, M. Şerif Yıldırım, Ramazan Akçan, Ali Rıza Tümer, Mehmet Cavlak, Aysun Balseven Odabaşı

P11 – Duchenne Musküler Distrofi Olgusunda Maluliyetin Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Açısından Değerlendirmesi
Zeyıt Alemdar, Aysun Balseven Odabaşı Mehmet Cavlak, Ramazan Akçan, Ali Rıza Tümer

P12 – Anabilim Dalımıza Maluliyet Muayenesi Amacıyla Başvuran Hastaların Analizi
Erhan Kartal, Abdullah Mert Ünsal, Savaş Dertsiz, Ömer Turan, Osman Celbiş

P13 – Frontal Lob Sendromuna Bağlı Maluliyet: Olgu Sunumu
İsmail Altın, Nusret Ayaz, Savaş Dertsiz, Bedirhan Sezer Öner, Osman Celbiş

P14 – Eski ve Yeni Araz Arasındaki Maluliyet Farkının Hesaplanması: 2 Olgu
Savaş Dertsiz, Nusret Ayaz, İsmail Altın, Semih Petekkaya, Osman Celbiş

P15 – Fransa Örneği Üzerinden Maluliyet Olgularının Adli Tıbbi Değerlendirmesinde Model Önerisi
Oğuzhan Ekizoğlu, İsmail Özgür Can

P16 – Takdir Kullanılan Maluliyet Raporlarının Değerlendirilmesi
Enes Kerman, İbrahim Ortanca, Mustafa Salman Gökoğlu, Gizem Muratoğlu, Eniscan Karaalp, Adnan Çelikel

P17 – Maluliyetin Kalıcılığı: Enjeksiyon Nöropatisi Olgusu
Gizem Muratoğlu, Enes Kerman, Mustafa Salman Gökoğlu, Adnan Çelikel

P18 – Psödofakiye Bağlı Maluliyet Olgusu
Mustafa Salman Gökoğlu, Gizem Muratoğlu, Enes Kerman, Adnan Çelikel

P19 – Maluliyet Hesaplamalarında Anabilim Dalımızdaki Vakalarda Karşılaşılan Sorunlar
Eray Yazar, Ayşe Kurtuluş Dereli, Meliz Kurşun, Kemalettin Acar

P20 – Genel Tıbbi Duruma Bağlı Güçlükleri, Olay Sonrası Eklenen Ruhsal Bozuklukları Olan Hastalarda Maluliyetin Değerlendirilmesinde Karşılaşılan Sorunlar
Rasime Turan, Ahmet Metin Üstün, Atiye Börtlüoğlu, Şevki Sözen, Şebnem Korur Fincancı